Kalender maart

 

Onderhoudsadviezen
Gedurende de afgelopen maanden zijn er veel bladeren en takjes in de vijver gewaaid. Dit organische materiaal kan de bodem sterk verzuren en zorgt later in het voorjaar voor een ongewenste algenexplosie. Verwijder al in maart dit bodemvuil.

 velda kantoor


 velda kantoor

Planten
Als u waterplanten of waterlelies heeft, is het aan te raden deze te verpoten. Wat bodemsubstraat in een plantenzak en de Lelies groeien weer goed. Nu de waterplanten (en algen), weer beginnen uit te lopen, is het zaak de afgestorven plantendelen van het vorige jaar te verwijderen. Om algengroei in april/mei te voorkomen is het verstandig om nu al het UV-C filter te installeren. Vervang daarbij wel de oude UV lamp.


Water
Verwijder al in maart het bodemvuil door Bio-Oxidator toe te voegen. Belangrijk is verder om nu de waterhardheid te controleren. De Velda Testen behoren tot één van de nauwkeurigste die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Deze hardheid dient tenminste GH 8° DH te zijn.

 velda kantoor


 velda kantoor

Vissen
Controleer de vissen zorgvuldig op eventuele ziekteverschijnselen. Watachtige plekken, zweren of schommelende bewegingen duiden op parasitaire aandoeningen. Voer de vissen nu spaarzaam, want de vissen worden met de stijgende watertemperatuur weer actief. Breng de vissen weer in topconditie met Biofit voorjaarskuur. Na de koude wintermaanden is de conditie sterk achteruit gegaan.


 

 Produkten voor de maanmaart