Privacy statement

 

U wordt vriendelijk verzocht de Privacy statement zorgvuldig door te lezen. Het openen, doorbladeren en/of het downloaden van informatie van deze website, betekent dat u akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden.

 velda kantoor


Gebruik van deze website
Tijdens uw bezoek aan de website van Velda BV, kan Velda BV persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Velda BV zal deze gegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden. Tevens stelt Velda BV alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doeleinden die Velda BV bij de verwerking van persoonsgegevens nastreeft.

 


Doeleinden van gegevensverwerking
Velda BV verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van haar website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen.

 


Wijzigingen privacy statement
Velda BV behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen in dit privacy statement met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Het is daarom raadzaam om deze privacy statement regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.