Garantieregistratie

Velda garandeert voor een periode van 24 maanden na aankoop het correct functioneren van al haar technische producten. Wanneer je je aankoop voor garantie registreert bij Velda, kunnen wij voor een snellere afhandeling zorgen ingeval van een probleem of defect.

Wanneer een Velda product niet goed functioneert, kun je de handleiding raadplegen . Bewaar de originele aankoopbon en meld het defecte product bij het verkooppunt waar het gekocht is om aanspraak te maken op garantie. Ook na afloop van de garantieperiode kun je via vijverproducten shop nieuwe onderdelen bestellen.

Garantievoorwaarden

  • Velda geeft 24 maanden garantie op haar producten, te rekenen vanaf de aankoopdatum.
  • Deze garantie houdt in dat het product gratis wordt gerepareerd of dat er onderdelen worden vervangen, indien er mankementen optreden in het product ten gevolge van materiaal- en fabricagefouten.
  • Product of onderdelen van het betreffende product die als gevolg van de garantie worden vervangen, zijn daarmee eigendom van Velda.
  • De garantieverplichting van Velda geeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
  • Velda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vervolgschade die ten gevolge van het uitvallen van het product ontstaat.
  • Indien het product na het verstrijken van de garantietermijn voor reparatie wordt aangeboden, behoudt Velda het recht om reparatiekosten in rekening te brengen.

Uitgesloten van garantie zijn:

  • Reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan het product die verricht zijn door anderen dan Velda, zonder toestemming van Velda.
  • Product en onderdelen, welke naar het oordeel van Velda zijn verwaarloosd dan wel ondeskundig zijn behandeld.
  • Wijzigingen die in de aankoopbon zijn aangebracht.
  • Vervanging van de verbruiksonderdelen. Deze onderdelen hebben een tijdelijke levensduur en kunnen besteld worden via vijverproducten shop

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid