Vijveronderhoud april

Vijveronderhoud april

Als de werkzaamheden, zoals die bij vijveronderhoud maart zijn omschreven, nog niet zijn uitgevoerd, wordt het nu de hoogste tijd. Controleer tevens de vijver goed op lekken buiten de vijver.

Vijverplanten

Vijveronderhoud april, wat moet er allemaal gebeuren? Om de groei van de vijverplanten te bevorderen zijn naast directe voedingsstoffen ook mineralen nodig. Vooral het sporenelement ijzer is een belangrijk groeibevorderend mineraal, maar wat van nature vrijwel niet in vijverwater voorkomt. Het toevoegen van ijzervoeding is dan de oplossing.

In deze tijd van het jaar kunnen ook waterlelies worden geplant en bestaande waterlelies van een nieuwe voedingsbodem worden voorzien. Gebruik hiervoor speciaal voor waterlelies samengestelde voedingsaarde met blauwklei en gedroogde laagveenturf.

Moerasplanten kun je nu vermeerderen en verpoten. Gebruik voor het oppotten altijd goede plantmanden en moerasplantenaarde. Gebruik nooit tuinaarde. Deze is te rijk aan voedingsstoffen en zorgt daardoor voor een explosieve algengroei. Plaats de moerasplanten eens in van die leuke drijvende plantenmanden voor prachtig begroeide eilandjes in de vijver.

Wateronderhoud

Eind april moet het vijverfilter en de vijverpomp weer worden aangezet. Bepaal zelf of je ook de UV lamp al aanzet. Niet alleen de planten beginnen vanaf april goed te groeien, ook algengroei kan een probleem gaan vormen. Een sterke draadalgengroei verhindert de groei van zuurstofplanten. Bij draadalgen is er altijd sprake van een hoge pH- en een lage KH-waarde. Je kunt de draadalgen tegengaan met speciale milieuvriendelijke vijverkuurtjes of het installeren van elektronische algenbestrijder.

Vissen

Observeer de vissen goed en let op eventuele ziekteverschijnselen. Als er plekken en zweren aanwezig zijn, is een behandeling met speciale medicijnen aan te raden. Bij watertemperaturen van boven de 10°C kan er naar behoefte weer gevoerd worden. De vissen moeten wel weer op krachten komen. Gebruik daarom een hoogwaardig visvoer.