vismedicijn tegen schimmelinfecties en vinrot

SaniKoi Sapro

SaniKoi Sapro

  • Geschikt voorvoor 5000 liter water
  • Geschikt voorvoor 10.000 liter water
Vind een verkooppunt

Sapro bestrijdt schimmelinfecties snel en afdoende. Doorgaans zal 5 dagen na behandeling de genezing al zichtbaar worden. Mits goed gedoseerd is Sapro veilig voor vissen en planten en tast de microfauna niet aan.

Tegen:

  •  Schimmelziekten
  •  Vinrot
  •  Bekschimmel
  •  Witte huidtroebeling

SaniKoi Sapro is een diergeneesmiddel voor koudwater siervissen dat werkt tegen schimmelinfecties en de daarbij optredende bacterieinfecties. Zichtbare uitingen zijn watachtige aandoeningen.

Leverbaar in verpakking van 250 en 500 ml.

Waarschuwing

  • SaniKoi Sapro mag niet met andere middelen gelijktijdig worden gebruikt.
  • De aanvankelijke waterkleuring wordt veroorzaakt door de samengestelde werkstoffen, deze verdwijnt echter na enige dagen.
  • Strikt bedoeld voor siervissen. Niet gebruiken voor dieren die ook als levensmiddelen dienen.
  • Na verloop van de vervaldatum dit product niet meer gebruiken.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid