Leveringsvoorwaarden

Alle prijzen zijn stuksprijzen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen waarop factuurtabellen van toepassing zijn, met uitzondering van de met * aangeduide artikelen waarop een afwijkende inkoopprijs van toepassing is. Colliegoederen vanaf € 230,- worden franco verzonden. Op colliegoederen beneden de € 230,- worden bezorgkosten berekend: € 7,50 per doos. Palletgoederen vanaf € 400,- worden franco verzonden. Op palletgoederen beneden de € 400,- worden bezorgkosten berekend: € 19,50 per display en € 28,- per pallet. Voor niet retour gekomen europallets wordt € 12,50 in rekening gebracht. Voor expresse zendingen brengen wij € 75,- in rekening. Naleveringen worden zonder extra kosten bezorgd. Eventuele reclamaties over geleverde goederen moeten schriftelijk of telefonisch binnen 3 dagen worden gemeld. Goederen blijven eigendom van Velda Groep tot volledige betaling van de betreffende factuur.

Transacties en leveringen geschieden in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede. Wijzigingen voorbehouden.

Bekijk de Algemene Voorwaarden.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid