Leveringsvoorwaarden

Alle prijzen zijn stuksprijzen, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen waarop factuurtabellen van toepassing zijn, met uitzondering van de met * aangeduide artikelen waarop een afwijkende inkoopprijs van toepassing is. Colliegoederen vanaf € 230,- worden franco verzonden. Op colliegoederen beneden de € 230,- worden bezorgkosten berekend: € 7,50 per doos. Palletgoederen vanaf € 400,- worden franco verzonden. Op palletgoederen beneden de € 400,- worden bezorgkosten berekend: € 19,50 per display en € 28,- per pallet. Voor niet retour gekomen europallets wordt € 12,50 in rekening gebracht. Voor expresse zendingen brengen wij € 75,- in rekening. Naleveringen worden zonder extra kosten bezorgd. Eventuele reclamaties over geleverde goederen moeten schriftelijk of telefonisch binnen 3 dagen worden gemeld. Goederen blijven eigendom van Velda Groep tot volledige betaling van de betreffende factuur.

Transacties en leveringen geschieden in overeenstemming met de leveringsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Enschede. Wijzigingen voorbehouden.

Bekijk de Algemene Voorwaarden.

Your privacy is important to us

As of 25 May 2018, our policy complies with the European Union's new general data protection regulation (GDPR). Velda has updated its privacy policy to provide you with more information about how Velda protects your privacy, including information about how you can exercise your rights relating to data.

Read our privacy policy