www.velda.nl is een publicatie van Velda BV.
Webmaster: Raymond van der Vecht | Webmanager: Ellen Breteler, Marcel Disberg – Yieldis bv | Vormgeving: Ninix Visuele Communicatie en marketing afdeling van Velda BV | Tekst: Velda, Marcel Disberg – Yieldis bv | Fotografie: Jan Schartman, fotografie Martin Hoogeboom, Henk van der Stouw, Rijn Kwakkel, Velda, e.a. | Mediaproducties: Rijn Kwakkel
©2015 Velda BV. Overname van artikelen en/of beeld van deze website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van Velda BV.