www.velda.nl is een publicatie van Velda BV.
Webmaster: Raymond van der Vecht | Webmanager: Ellen Breteler, Marcel Disberg – Yieldis bv | Vormgeving: Ninix Visuele Communicatie en marketing afdeling van Velda BV | Tekst: Velda, Marcel Disberg – Yieldis bv | Fotografie: Jan Schartman, fotografie Martin Hoogeboom, Henk van der Stouw, Rijn Kwakkel, Velda, e.a. | Mediaproducties: Rijn Kwakkel
©2015 Velda BV. Overname van artikelen en/of beeld van deze website is alleen toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van Velda BV.

Your privacy is important to us

As of 25 May 2018, our policy complies with the European Union's new general data protection regulation (GDPR). Velda has updated its privacy policy to provide you with more information about how Velda protects your privacy, including information about how you can exercise your rights relating to data.

Read our privacy policy