vijverbodem reiniger + bacteriële activator

Bio-Activator

Bio-Activator

  • Geschikt voorvoor 25 m²
  • Geschikt voorvoor 50 m²
Vind een verkooppunt

Bio-Activator reinigt de de vijverbodem snel & simpel!

  • Zonder chemische toevoegingen
  • 100% natuurlijke componenten
  • Geschikt voor alle (zwem-)vijvers

Bio-Activator lost het vijverslibprobleem op door twee langdurig werkzame componenten te combineren in de vijver. Door het granulaat te activeren met reinigende bacteriën verdwijnt bodemvuil sneller. Deze bacteriën zijn actief in zuurstofarm water en zetten nitraat om in gasbellen die op natuurlijke wijze de vijver verlaten. Giet de activator over het granulaat en laat 5 minuten intrekken. Draag handschoenen en strooi het mengsel gelijkmatig over de bodem. Geschikt voor alle (zwem-)vijvers bij een watertemperatuur boven 10ºC.

Bladafval, plantresten en uitwerpselen van vissen kunnen de vijverbodem sterk vervuilen. Vooral onder zuurstofarme omstandigheden zal de bodemlaag verzuren en is bacteriële omzetting van organisch bodemslib niet meer mogelijk. Hierdoor wordt het vijvermilieu ernstig aangetast. De waterplanten groeien niet meer en algen krijgen de overhand.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid