Bio-Oxydator

Bio-Oxydator

Bladafval, waterplantresten en uitwerpselen van vissen kunnen in toenemende mate de vijverbodem vervuilen. Vooral onder zuurstofarme omstandigheden zal de bodemlaag verzuren en is bacteriële omzetting van organische bestanddelen niet meer mogelijk. Hierdoor wordt het vijvermilieu ernstig aangetast. De waterplanten groeien niet meer en algen krijgen de overhand.

Leverbaar in verpakking van 1000, 2500 en 5000 ml.

Bio-Oxydator verwijdert bodemslib en voorkomt nieuwe slibvorming.

Met behulp van drie werkzame bestanddelen pakt Bio-Oxydator het bodemslib aan:

  1. De pH-regulerende korrels zorgen ervoor dat de bodemlaag niet verzuurt.
  2. De langzaam oplossende natuurkalk waarborgt de juiste waterhardheid in de bodemzone.
  3. De toegevoegde micro-organismen (in vriesdroge vorm) starten direct met de bacteri?le omzetting van het bodemvuil.

Met Bio-Oxydator zal in korte tijd het bodemslib verdwenen zijn.
Vooral toepassen in het vroege voorjaar en in de herfstperiode.

?

Product Verpakking Geschikt voor
Bio-Oxydator 1000 ml 10 m? bodemoppervlak
Bio-Oxydator 2500 ml 25 m? bodemoppervlak
Bio-Oxydator 5000 ml 50 m? bodemoppervlak

?