Slijm- en draadalg

Draadalgen en slijmalgen stellen lage eisen aan temperatuur en waterkwaliteit. Ze kunnen groeien onder omstandigheden waarbij het microleven en de waterplanten zich nog niet optimaal kunnen ontwikkelen. Bovendien absorberen ze voedingsstoffen en vangen het zonlicht op zodat waterplanten minder kans krijgen.

Draadalg bestaat uit lange groene draden die zich vasthechten aan wanden en planten.Zoals hun naam al aangeeft zijn draadalgen draadvormig. Lange groene draden die eerst vastgehecht zijn aan wanden en planten en lijken op wolken. In een later stadium van een groei komen ze vaak los en gaan drijven. De kleur gaat van groen over naar geel en bruin en eindigt in een vieze brij.

 

Bij de aanwezigheid van draadalgen is het water meestal helder. De aanwezigheid van draadalgen duidt op een zeer laag of afwezig fosfaatgehalte en een laag nitraatgehalte. Na de winter zijn er bijna onvermijdelijk wat resten van nitraten in het vijverwater. De draadalgen profiteren daarvan en groeien tot de nitraten op zijn. Dan stoppen zij met groeien, laten los en komen als geelbruingroene glibberige kluwens aan het wateroppervlak drijven. Bijkomende effecten zijn een lage KH-waarde en hoge pH-waarde en vrijwel altijd stagnatie van de groei van zuurstofplanten.

Draadalg bestrijden

Hoe kun je draadalg bestrijden? We hebben een aantal tips voor je:

  • Plaats meer vijverplanten in je vijver die voor hun CO2 voorziening niet aangewezen zijn op water. Planten die niet alleen onder water leven zoals drijfplanten, waterlelies en moerasplanten
  • Bedek het wateroppervlak voor 50% met planten, zodat die de voedingsstoffen absorberen en algen geen kans meer krijgen
  • Controleer het vijverwater: een ideale GH-waarde ligt tussen 8 en 12°DH. Breng zo nodig de hardheid op peil
  • Activeer het microleven met hiervoor bedoelde middelen
  • Verwijder regelmatig en zoveel mogelijk de draadalgen uit de vijver. Bij het verwijderen van deze algen verdwijnt er wel een zuurstofbron, dus het advies is dan om te beluchten.

Naarmate het plantenbestand groeit en in omvang toeneemt, zal de groei van de draadalg verminderen.

Draadalg verwijderen

Om draadalg te verwijderen kun je eenmalig of herhalend een algenbestrijdingsmiddel gebruiken. Dit werkt prima, de algen verdwijnen snel. Maar, de oorzaak van de blauwalg wordt niet weggenomen. Dus zonder de bovengenoemde maatregelen zal de groei van blauwalg opnieuw beginnen. Een blijvende oplossing om algen te verwijderen is een elektronische bestrijder. Door elektrische pulsen tussen de koperanode en kathode van RVS komen koperionen vrij, die snel en eenvoudig de draadalgen en slijmalgen bestrijden én voorkomen. De koperanode, die zorgt voor het verwijderen van de algen, gaat ongeveer een vijverseizoen lang mee. Vervang hem in het voorjaar voor een blijvend resultaat.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid