Waterplanten

Waterplanten zijn alle planten die (al dan niet geheel ondergedompeld) in water groeien. Daar horen natuurlijk ook alle planten bij die in zout (zee)water groeien. Een halve eeuw geleden was de keuze daarin nog zeer beperkt en hadden wilde vormen in het aanbod nog de overhand (afgezien van waterlelies, die al veel eerder werden gecultiveerd; denk aan de schilderijen van Monet). Daarin is in hoog tempo verandering gekomen. Zoetwaterplanten worden verdeeld in twee grote groepen: waterplanten en moeras- of oeverplanten. Moeras- of oeverplanten zijn planten die alleen met hun onderste uitlopers (voornamelijk wortels) in water of kletsnatte grond groeien.

Waterplanten worden onderverdeeld in:

  1. Onderwaterplanten (o.a. veel zuurstofplanten) die ondergedoken groeien en in het water zwevend of in de bodem wortelend leven;
  2. Drijfbladplanten (zoals waterlelies) met bladeren die aan het wateroppervlak drijven. Sommige hebben anders gevormde onderwaterbladeren. Ze wortelen in de bodem van vaak wat dieper water;
  3. Drijfplanten (denk aan kroos) die ook op het wateroppervlak drijven, maar meestal geen bodemwortels hebben.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid