Nitrificerende bacteriën voor de vijver

Zogenoemde nitrificerende bacteriën of vijverbacteriën zijn bacteriën die in je vijver afvalstoffen omzetten in CO2 of kooldioxide. Dit is belangrijk voor de zuurstofplanten, want deze hebben CO2 nodig om te kunnen groeien. Zo spelen deze nitrificerende bacteriën een belangrijke rol in het biologische evenwicht van je vijver.

In het algemeen verstaan we onder het biologische evenwicht de min of meer natuurlijke balans tussen het aanbod organisch materiaal in je vijver, de afbraak daarvan door micro-organismen waaronder de nitrificerende bacteriën en de uiteindelijke opname van de restproducten (voedingsstoffen) door de waterplanten. Verstoring van de populatie micro-organismen kan een aantal oorzaken hebben:

  • Een te groot aanbod organisch materiaal in je vijver door bijvoorbeeld bladval, gestorven plantendelen, dode vissen enz. De hierbij vrijkomende voedingsstoffen zijn zo omvangrijk, dat de aanwezige vijverbacteriën dit niet allemaal kunnen omzetten. Er ontstaat een voedingsbodem voor algen.
  • Verstoringen kunnen ook worden veroorzaakt door stagnatie van de bacteriële afbraak, bijvoorbeeld door zuurstofgebrek, door het rigoureus water verversen of het gebruik van medicijnen.
  • Verder kan er verstoring optreden nadat er teveel planten uit je vijver zijn verwijderd.

Waardoor de storing ook wordt veroorzaakt, het resultaat is altijd ongewenst.

Soms verzuurt het milieu, met als gevolg dat vissen en planten er niet meer in kunnen leven. Vaak echter zal de natuur corrigerend optreden en ontstaat er een explosie van algengroei. Maar ook dat is voor de vijver ongewenst. Hoewel vissen geen hinder hebben van algengroei, wordt de groei van vooral de onderwaterplanten er ernstig door belemmerd.

Vijverbacteriën toevoegen

Nitrificerende bacteriën, bacterial VeldaWanneer verstoring optreedt van de populatie micro-organismen, zijn er middelen verkrijgbaar die het evenwicht snel kunnen herstellen. Dit soort middelen stimuleert de plantengroei en heeft een vertragend effect op de algengroei. Verder zorgt het voor een helder en gezond vijvermilieu. Als we met enig inzicht te werk gaan, voldoende geduld betrachten en regelmatig onderhoud plegen, kan het biologische evenwicht in je vijver zonder grote inspanning jarenlang intact blijven.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid