Visvijver

Visvijver

Een visvijver is een vijver enkel en alleen bedoeld om vissen in te houden. Het geheel achterwege laten van planten in een visvijver heeft tot gevolg dat er meer gedaan moet worden om het water helder en gezond te houden. Er zijn immers geen planten om het water te filteren en de vissen toch afvalmateriaal produceren. Daarom is bij een visvijver een krachtig filtersysteem vereist. Waar vijverplanten normaal gesproken het water van vers zuurstof voorzien, heeft een visvijver zonder planten een luchtpomp nodig om deze rol te vervullen. Zonder luchtpomp komt er niet genoeg zuurstof in het vijverwater en zullen de vissen stikken.

Visvijver aanleggen

Visvijvers moeten minimaal 80 cm diep zijn om de vissen veilig te kunnen laten overwinteren. Het water dient in de winter niet dicht te kunnen vriezen. Hierbij kan een luchtpomp of een vijververwarmer helpen. In een visvijver kunnen in principe alle vissen geplaatst worden. Let wel op de grootte van de vis en vijver, de combinatie van verschillende vissen in één vijver, en de specifieke leefomgeving van de vissen.

Het aantal vissen dat in de vijver gehouden kan worden, hangt van een aantal factoren af. Richtlijn is maximaal 50 cm vislengte per 1000 liter vijverwater. Teveel vissen in een vijver leidt tot verstoring van het biologisch evenwicht. De vissen produceren dan meer afvalstoffen dan de bacteriën in de vijver kunnen verwerken. Het gevolg is, dat de vijver last krijgt van zweefalg en troebel wordt. Ook is de kans op zieke vissen groter. In een vijver die is voorzien van een filterinstallatie en/of een UVC-Filter kunnen tot 25% meer vissen worden gehouden dan in een vijver zonder zo’n installatie.

Onderhoud visvijver

Omdat de visvijver gedomineerd wordt door vissen zit het vijverwater al snel vol afvalstoffen. Daarom is een zeer sterk filter nodig, dat evenals de pomp, regelmatig moet worden nagekeken en onderhouden. Ook de bodem van de vijver moet ieder jaar worden ontdaan van slib, hiervoor kun je een Bio-Oxydator gebruiken. Uiteraard hebben de vissen ook aandacht nodig. Zij moeten worden bijgevoerd en bij ziektes medicamenten krijgen. Wanneer een vis ziek wordt zal deze bij de andere vissen vandaan moet worden gehaald. Zeker wanneer medicijnen aan het water worden toegevoegd.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid