GH waarde

De gezamenlijke hardheid van het water wordt bepaald door calcium en magnesium. Dit wordt de GH waarde van het water genoemd en wordt uitgedrukt in Duitse hardheid graden (°dH). Een juiste GH-waarde voor vijverwater ligt tussen 8° en 12° dH. Dit is om meerdere redenen van belang. De meeste soorten vijverplanten groeien optimaal binnen deze waarden en verder is in dit middelharde water de ontwikkeling en activiteit van de micro-organismen optimaal. Ook de zuurstofvoorziening is bij deze waarden het beste gewaarborgd.

Wanneer buiten het groeiseizoen het CO2-aanbod stijgt is de kans op verzuring gering. Bij GH-waarden van 8° tot 12° DH zal namelijk het teveel aan CO2 worden gebonden door het calcium en is er daardoor geen gevaar voor verzuring of zuurstofgebrek aanwezig.

Door weersinvloeden (regen, hagel, sneeuw) en biologische processen onthardt het vijverwater voortdurend. Het is daarom wel nodig een aantal malen per jaar de GH-waarde te controleren. In ieder geval in het voorjaar en het najaar. Wanneer de waarde minder is dan 8° dH, is het belangrijk deze te verhogen. Om de GH waarde te controleren zijn er eenvoudige sets te koop.

Wanneer de GH waarde in de vijver te laag is, kan deze langdurig worden verhoogd met speciaal daarvoor bedoelde middelen.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid