Kieuwwormen

Kieuwwormen of Dactylogyrus zijn parasieten die zich voornamelijk nestelen op de kieuwen van de koi. De kieuwworm is dan ook een zeer gevaarlijke parasiet die niet groter wordt dan 0,1 tot 0,3 mm. Een mensenhaar is circa 0,05 mm dik. Qua uiterlijk lijkt de kieuwworm op de huidworm of Gyrodactylus. Ze zijn dan ook nauwe verwanten van elkaar. Echter de huidworm is groter (0,3 tot 0,5 mm) en is levendbarend. De kieuwworm legt eitjes. Zowel de kieuw- als de huidworm vallen onder de groep van Trematoden.

Kieuwworm is vissoortspecifiek. Een kieuwworm die bijvoorbeeld op een koi leeft, doet het slecht op een steur. Toch is het mogelijk dat de kieuwworm het een tijdje uithoudt op een andere vissoort. Vooral als het ontbreekt aan soortspecifieke gastheren. Het zal dan echter niet zo snel tot een plaag kunnen worden.

Meestal wordt de kieuwworm meegenomen door nieuwe vissen of door vogels die uit het water drinken. De kieuwworm is gemakkelijk te herkennen aan het wormdeel dat uit de vis steekt.

Kieuwwormen behandelen en voorkomen

Als reactie op besmetting met kieuwwormen maken de vissen extra slijm aan wat verstikkend kan werken. De symptomen van besmetting met kieuwwormen zijn het dichthouden van één kieuw, versnelde ademhaling, schudden met de kop, achteruit zwemmen en het schuren van de kieuwen.

TIP! van Velda

Kieuwwormen moeten altijd TWEE KEER worden behandeld omdat de eitjes van deze wormen niet kunnen worden behandeld met medicijnen

Kieuwwormen zijn goed te behandelen met anti-wormen middelden. Een dubbele behandeling is aan te bevelen, omdat de eieren van de worm niet kunnen worden behandeld met medicijnen. Als de eieren uitkomen, moet de tweede behandeling plaatsvinden.

Kieuwwormen voorkomen is natuurlijk altijd beter. Een goede weerstand van de vis is erg belangrijk om de kieuwwormen de baas te kunnen zijn. Een kwalitatief goed voer is hiervoor erg belangrijk. Een andere oorzaak kan slechte waterkwaliteit zijn, of eventueel een teveel aan vissen in de vijver. Een goed filter, voorzien van actieve kool biedt uitkomst omdat deze kool allerlei microfijne stofdeeltjes uit het water kan zuiveren. Ook verschillende ziekteverwekkers worden ermee uitgefilterd.

Your privacy is important to us

As of 25 May 2018, our policy complies with the European Union's new general data protection regulation (GDPR). Velda has updated its privacy policy to provide you with more information about how Velda protects your privacy, including information about how you can exercise your rights relating to data.

Read our privacy policy