Vijver afdekken

Er zijn een aantal redenen waarom we onze vijver afdekken. De meest voorkomende situaties zijn:

  • Het voorkomen van vallend blad in de vijver.
  • Het eenvoudig verwijderen van afgevallen blad uit de vijver.
  • Vissen beschermen tegen reigers.
  • De vijver isoleren voor warmer water.
  • Kindveiliger maken van vijver en tuin.

Vijver afdekken bij vallend blad of als reiger bescherming.

Bij de eerste twee situaties kun je een afdeknet over het wateroppervlak plaatsen. Hiermee wordt het zicht op de vijver en de vissen nauwelijks belemmerd. Door het spannen van een fijnmazig afdeknet voorkom je dat ingewaaide bladeren naar de vijverbodem zinken en het vijvermilieu verstoren. Je kunt de bladeren en ander grof vuil dan eenvoudig verwijderen.

Ook in de derde situatie kan een afdeknet van pas komen omdat een reiger niet door een afdeknet heen kan vissen. Hierdoor beschermt het automatisch de vissen.  Afdeknetten zijn verkrijgbaar in diverse formaten zodat er voor elke vijver wel een passend net is.

Alternatief voor vallend blad is bijvoorbeeld een skimmer.