Een schone vijver

goudvissenEen schone en heldere vijver is geen kwestie van toeval. Helder vijverwater krijg je door een goed biologisch evenwicht. Zo’n evenwicht ontstaat wanneer het vijverwater de juiste waterwaarden heeft. Deze vijverwaarden, de totale waterhardheid (GH-waarde), de carbonaathardheid (KH-waarde) en de zuurgraad (pH-waarde) van de vijver, kunnen eenvoudig gemeten worden en als het nodig is op het juiste niveau gebracht worden.

Als bijvoorbeeld het vijverwater een te lage totale waterhardheid en carbonaathardheid heeft, groeien de zuurstofplanten niet goed en wordt de vijver makkelijk troebel en groen. De eerste stap naar helder water is het testen van het water en op basis van de uitslag kiezen voor een of meer van onderstaande maatregelen.

Helder vijverwater is hard water

Hard water is de allereerste vereiste voor een heldere vijver. De waterhardheid geeft aan hoeveel mineralen er in het vijverwater aanwezig zijn. Deze mineralen vormen voedingszouten voor de zuurstofplanten. De gezamenlijke hardheid – de GH-waarde van het water – wordt bepaald door calcium en magnesium. In zacht water groeien vooral zweefalgen, geen zuurstofplanten. De waterhardheid van elke vijver loopt terug, omdat invallend regenwater extreem zacht is. In elke vijver moet dus periodiek de hardheid op peil gebracht worden. Je kunt de hardheid van het vijverwater verhogen door de vijver te behandelen met speciale daarvoor bedoelde middelen.

Zorg voor voldoende CO2

Zuurstofplanten zorgen voor helder water. Voor hun groei zijn deze planten afhankelijk van CO2 in het water. Zorg dus voor voldoende CO2 in je vijver. Je kunt dit doen door het plaatsen van een biologisch filter, het aanbrengen van bodemsubstraat en te zorgen voor watercirculatie. Eventueel kun je met speciale tabs extra CO2 aan de vijver toevoegen.

Bestrijd de zweefalgen

Zweefalgen zorgen voor groen water. Bestrijd de zweefalgen door het aanbrengen van ondermeer drijfplanten. Bruikbare soorten zijn kikkerbeet, eendenkroos, puntkroos, waterster, waterhyacint en de azolla drijfvaren. Deze planten nemen veel voedingsstoffen op uit het water en fungeren als voedselconcurrent voor de zweefalgen.

Je kunt alle genoemde maatregelen gelijktijdig uitvoeren: hoe meer, hoe effectiever en sneller je vijverwater helder wordt en blijft.

Plaats extra zuurstofplanten

De bovengenoemde drie maatregelen kun je direct uitvoeren. Met het plaatsen van nieuwe zuurstofplanten moet je wachten tot de vijver weer enigszins helder is. Als je namelijk nieuwe zuurstofplanten plaatst voordat het water nog niet helder is, zal er nog te weinig CO2 in het vijverwater zitten om de planten goed te laten groeien. Bovendien zijn zweefalgen grootverbruikers van CO2. Om dit proces te versnellen, zodat zuurstofplanten wel gelijk kunnen worden geplaatst, zal er zuurstof moeten worden toegevoegd aan het water met CO2 tabs.

Als je deze methodes doorlopen hebt, voldoet je vijver weer aan de voorwaarden van helder water. Door te blijven zorgen voor een goede waterhardheid, voldoende groeiende zuurstofplanten en voldoende productie van CO2 zal je vijver ook helder blijven.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid