Voorkom vijverproblemen

Niets is zo vervelend als een teveel aan algen in je vijver. Maar hoe kun je algen verwijderen? Een vijver is een gesloten ecosysteem. Biologische afvalstoffen worden door bacteriën omgezet in voedingsstoffen voor waterplanten, die op hun beurt weer zuurstof afgeven aan het water, voor een gezond vijvermilieu. Zelfs wanneer de vijver goed is ingericht, kunnen er problemen ontstaan die het biologisch evenwicht verstoren. Met ongewenste algengroei tot gevolg. Laten we eerst eens kijken welke algen onze vijvers bewonen:

Hoe wordt het probleem veroorzaakt?

De algengroei ontstaat altijd doordat de aanwezige waterplanten niet in staat zijn de voedingsstoffen volledig uit de vijver te verwijderen. Er ontstaat een voedingsoverschot waar de algen goed op gedijen. Kleine algdeeltjes zijn altijd aanwezig in je vijver en ontwikkelen zich razend snel. Anders dan bij planten stellen algen slechts lage eisen aan de kwaliteit van het water. Daarom groeien algen sneller onder dié omstandigheden waarbij waterplanten zich nog niet goed kunnen ontwikkelen. Vooral in jonge vijvers stagneert de groei van de belangrijke zuurstofplanten door zweefalgen. Algen maken van het vijverwater een groene boel en bederven het vijverplezier en beperken de plantengroei.

Voorkomen

De vorming van algen kun je voorkomen, al is het nooit uit te sluiten. We hebben een paar tips voor je om in ieder geval de vorming van algen tegen te gaan:

  • Plaats meer vijverplanten
  • Verwijder vuil van de bodem en maak het filter schoon
  • Voer de vissen niet te veel. Zorg dat de vissen het uitgestrooide voer binnen een paar minuten opeten
  • Verwijder regelmatig en zoveel mogelijk de draadalgen uit de vijver.
  • Controleer de kwaliteit van het vijverwater en pas zo nodig de waterwaarden aan
  • Breng substraat aan op de bodem van de vijver. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van micro-organismen.

Bestrijding

De eerste stap naar het verwijderen van de algen in je vijver is het testen van het water. Op basis van de uitslag kan een diagnose gemaakt worden en een plan om de algen te verwijderen. Met een vijvertestset zijn eenvoudig de belangrijkste waardes te bepalen: pH-, GH- en KH-waarde.

Voor het vijvermilieu is inzicht in de pH-waarde vooral van belang, omdat het ons iets vertelt over het CO2-gehalte in het water. Als ’s morgens vroeg de pH-waarde relatief laag is (pH 7-8) en ’s avonds gemeten relatief hoog (pH 8-9) dan functioneert het vijvermilieu, zullen de planten goed groeien en zal het water helder zijn. Maatregelen om op langere termijn de pH-waarde naar een gunstig niveau te brengen moeten gebaseerd zijn op het activeren van de micro-organismen, door gebruik van bodemsubstraat en bacteriën en op het aanbrengen van vijverplanten die voor hun CO2 voorziening niet aangewezen zijn op het water (drijfplanten, waterlelies en moerasplanten). Het gebruik van een turfgranulaat kan het verlagen van de pH-waarde bespoedigen. Een te lage pH-waarde (pH 6 en lager) geeft aan dat het milieu verzuurt en is bedreigend voor alle vijverbewoners. Vooral in de winterperiode kunnen onder omstandigheden te lage pH-waarden optreden.

Hardheid van het vijverwater

De gezamenlijke hardheid van het water wordt bepaald door calcium en magnesium. Dit wordt de GH-waarde van het water genoemd. Een juiste GH-waarde voor vijverwater ligt tussen 8° en 12° DH.
De meeste soorten vijverplanten groeien optimaal binnen deze waarden en verder is in dit middelharde water de ontwikkeling en activiteit van de micro-organismen optimaal.

De carbonaathardheid (KH-waarde) is een belangrijke pijler in het vijvermilieu. De KH-waarde wordt wel tijdelijke hardheid genoemd, terwijl men ook spreekt over het zuurbindende vermogen.
Carbonaat ontstaat door binding van vrij koolzuur (CO2) aan calcium en of magnesium. Het vormt daarmee een koolzuur (CO2)-bron voor waterplanten en algen. Een goede KH-waarde ligt tussen 6° en 10° DH.

Wanneer de pH-, GH- en KH-waardes afwijken moeten deze worden bijgestuurd. Hiervoor zijn speciale middelen verkrijgbaar.

Snelle oplossing

De hier genoemde maatregelen beogen langs biologische weg de draadalgengroei te verminderen en uiteindelijk op te heffen. Het hele proces zal een aantal maanden in beslag nemen. Deze periode kan worden verkort door een kuur te volgen met een algenbestrijdingsproduct. Bedenk wel dat dit soort producten het symptoom algen bestrijdt maar de oorzaak niet wegneemt. Lees bijvoorbeeld ook ons artikel “wat kan ik doen tegen draadalgen?” en ons blog “Hoe krijg ik mijn vijver weer helder“. Hier vind je nog veel meer informatie.

TIP! van Velda

Een algenbestrijdingsproduct. bestrijdt het symptoom algen, maar NIET de oorzaak ervan. Je zal daarom ook altijd moeten werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit van je vijver

Er zijn ook apparaten ontwikkeld om het algenprobleem in tuinvijvers definitief op te lossen. Ze werken volgens het mineralisatieprincipe. Door mineralisatie wordt de groei van draad- en slijmalgen onmogelijk gemaakt, terwijl de waterplantengroei gestimuleerd wordt.

Een blijvende oplossing voor het zweef algenprobleem (groen water) is een UV-C Filter. De ultraviolette straling doodt zweefalgen, ziektekiemen en schimmels.

Een vijverfilter is ook een uitkomst voor het algenprobleem. Enerzijds wordt door filtratie het water helder gehouden, anderzijds zorgt de watercirculatie voor voldoende zuurstof. Een filterinstallatie filtert het vijverwater zowel mechanisch als biologisch. Mechanische filtratie berust op het verwijderen van organische en anorganische vuildeeltjes evenals kleurstoffen. Het principe van biologische filtratie is om door middel van micro-organismen een betere en snellere omzetting te verkrijgen van organische bestanddelen. Een ingewerkt biologisch filter bevordert de activiteit van het microleven en stimuleert daarmee de plantengroei.

Er zijn verschillende soorten filters; drijvende filters, drukfilters, meerkamerfilters en doorstroomfilters.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid