Vijveronderhoud november

Vijveronderhoud november

Vijveronderhoud november, wat moet er allemaal gebeuren in en om de vijverDe periode zo vlak voor de winter is de tijd om de vijver eens flink onderhanden te nemen. Verwijder alle afgestorven planten, takjes en bladeren uit de vijver. Hiermee voorkom je vervuiling van het vijverwater.
Controleer nog eens de waterhardheid en zorg dat deze binnen de juiste waardes ligt. Zorg ook voor voldoende zuurstof voor de vissen in de komende winter.

 

Bladeren in de vijver

Eind november zijn alle bladeren van de bomen gevallen en zonder afdeknet waaien er heel veel van deze bladeren in de vijver. Dit organische materiaal kan het vijvermilieu behoorlijk verzuren en zorgt vervolgens in het voorjaar voor een algenexplosie. Hetgeen ook de plantengroei belemmert. Verwijder daarom deze maand de laatste afgestorven bladeren van de waterplanten en snoei de moerasplanten terug. En als je nog geen afdeknet hebt aangebracht, is het raadzaam dit alsnog te doen. Je kunt ook een Pond Skimmer plaatsen, dit is een drijvende oppervlakte afzuiger die de vijver helder houdt.

Vijverwater testen

Test het vijverwater voor de winter nog een keer op de totale GH hardheid. Zorg ervoor dat deze hardheid tenminste 8 °DH is. Mede door neerslag wordt het water minder hard en neemt de kans op verzuring toe. Verhogen van de waterhardheid kan met speciaal daarvoor bedoelde middelen, bijvoorbeeld GH Plus.

Het gebruik van een goede beluchtingspomp in de wintermaanden heeft voor de vissen een aantal voordelen:

  • Kwalijke gassen, waaronder CO2, kunnen aan de oppervlakte ontwijken,
  • Het water wordt van zuurstof voorzien,
  • Tijdens een vorstperiode blijft de vijver plaatselijk open.

In de winter mag je nog met kleine hoeveelheden wintervoer bijvoeren.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid