Vijveronderhoud februari

Vijveronderhoud februari

In deze maand is er nog weinig onderhoud. Wel kan het in februari nog erg koud worden en behoorlijk vriezen. Zorg dan dat het wateroppervlak plaatselijk open blijft. Gebruik daarvoor een ijsvrijhouder of een goede luchtpomp. Reigers kunnen al vroeg in het jaar een gevaar vormen voor de vissen. Vooral bij ondiepe vijvers. Breng daarom tijdig bescherming aan voor de vissen.

Velda onderhoud februariNa een lange winterperiode is de conditie van de vissen en het vijvermilieu sterk achteruit gegaan. Het gevolg hiervan is dikwijls vissterfte en troebel water in het vroege voorjaar. Beperk deze winterschade door de vijver een gezondheidskuurtje te geven. Dit voorkomt tevens algengroei en brengt de vissen in een betere conditie. Ook als het in deze periode niet meer vriest en het water open blijft, kun je de vissen beter nog niet te veel voeren. Let in deze maand extra op zuurstoftekort in het water en op ziekteverschijnselen bij de vissen.

Verwijder algen en bodemslib

Bodemslib kan verwijderd worden met een zogenoemde Bio-Oxydator. Dit stopt de verzuring van de bodemlaag en micro-organismen verzorgen de bacteriële omzetting van het bodemvuil. Dit voorkomt tevens eventuele algengroei door het seizoen heen. Het is sowieso belangrijk algen te verwijderen. Zoals draadalgen die zich ontwikkelen lang de kanten van de vijver. Borstel de algen los en haal ze uit het water.

Uw privacy is belangrijk voor ons

Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Velda heeft zijn privacybeleid bijgewerkt om je meer informatie te geven over hoe Velda je privacy beschermt, waaronder informatie over hoe je je rechten op gegevens kunt uitoefenen.

Lees ons privacybeleid